Filicon img

Společnost poskytuje na základě dohody se zadavatelem zejména tyto služby:

 • Ekonomické analýzy a ekonomické poradenství
 • Vypracování koncepcí rozvoje a marketingu
 • Služby spojené s modelováním chování organizací
 • Poradenství v oblasti privatizace
 • Další služby
 • Ekonomické analýzy a ekonomické poradenství

  • Analýza ekonomické situace, vč. vývojových trendů
  • Analýza kritických míst
  • Postavení na trhu
  • Kontrola nákladů
 • Vypracování koncepcí rozvoje a marketingu

  • Návrh restrukturalizace činností ve vztahu na vývoj nabídky a poptávky
  • Návrhy na upevnění postavení na trhu
  • Návrhy optimalizace salda hospodaření
  • Koncepce chování organizace v závislosti na změnách systému
 • Služby spojené s modelováním chování organizací

  • Model struktury, organizačních vazeb a věcného vybavení organizací
  • Model personálního vybavení a zvyšování produktivity práce
  • Poradenství v oblasti investiční činnosti
 • Poradenství v oblasti privatizace

  • Ekonomické a právní poradenství
  • Vypracování privatizačního projektu
 • Další služby

  • Poradenství v oblasti výkaznictví a informatiky
  • Další služby, na nichž se strany dohodnou
© 2015 FILICON, s.r.o., Za Starou poštou 310, Škvorec, okres Praha-východ, PSČ 250 83